Nasze produkty

Program żywienia tuczników

Produkty dopasowane do potrzeb tuczników i wymagań współczesnej hodowli są podstawą rynkowego sukcesu. W związku z tym firma Cargill opracowała innowacyjną linię Utmost. W jej skład wchodzą pasze pełnoporcjowe i premiksy. Ich stosowanie zwiększa efektywność żywienia i poprawia dobrostan tuczników, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia opłacalności produkcji tuczu.

Produkty dla hodowców tuczników

Pasze pełnoporcjowe

PROGRESS

Cechy:
– wysoka koncentracja składników pokarmowych i energii,
– zawartość dodatków poprawiających dobrostan zwierząt.

Korzyści:
– lepsze wykorzystanie paszy (niższy FCR),
– redukcja agresywnych zachowań zwierząt,
– bardzo dobra jakość tuszy.

SELECTED

Cechy:
– unikalny profil aminokwasowy,
– 4- fazowy tucz,
– optymalne wykorzystanie włókna w końcowej fazie tuczu.

Korzyści:
– obniżony koszt produkcji 1 kg mięsa,
– pełne wykorzystanie składników pokarmowych,
– dobre przyrosty w końcówce tuczu.

 
 

Plus

Cechy:
– optymalna zawartość składników pokarmowych,
– przeznaczona dla ras bardziej żernych,
– możliwość stosowania kilku wariantów tuczu.

Korzyści:
– optymalne wykorzystanie paszy,
– możliwość tuczu jedno-, dwu- lub trzy-fazowego.

 
 

Premiksy

Premiksy linii Utmost Progress wyróżnia szczególnie wysoka zawartość aminokwasów egzogennych. Umożliwia to wytwarzanie mieszanek pełnoporcjowych o relatywnie niskim poziomie białka surowego, ale wysokim poziomie aminokwasów, które limitują jego wartość. W rezultacie
zużywamy mniej drogich surowców wysokobiałkowych jak poekstrakcyjna śruta sojowa i uzyskujemy takie same lub lepsze wyniki w tuczu – przyrosty, konwersja paszy, stan zdrowotny.

PROGRESS

Cechy:
– Wysoka zawartość aminokwasów egzogennych (Liz, Met, Tre, Try),
– wieloenzymatyczny preparat rozkładający NSP oraz 6-fitaza efektywnie działające na surowce zawarte w mieszankach tuczowych,
– metabolity drożdży, fitobiotyki i probiotyk.

Korzyści:
– Wysokie przyrosty na bazie mieszanek niskobiałkowych oraz wysoka wydajność poubojowa,
– niskie zużycie paszy na kg przyrostu,
– przeciwdziałanie dysbakteriozom, biegunkom i zaburzeniom pokarmowym. Większe wyrównanie mas ciała tuczników w obrębie grupy technologicznej.

SELECTED

Cechy:
– wieloenzymatyczny preparat rozkładający NSP dobrany do stosowanych w Polsce surowców paszowych,
– zawiera 6-fitazę nowej generacji,
– zawartość synergistycznie działających antyoksydantów (BHA, BHT, Galusan Propylu, Proviox).

Korzyści:
– Niskie zużycie paszy na kg przyrostu,
– prawidłowy rozwój w oparciu o zwiększenie dostępnej puli fosforu jak i innych składników pokarmowych dla wzrostu zwierząt,
– ochrona witamin, tłuszczu paszowego i zwierząt przed niekorzystnymi procesami utleniania i stresem oksydacyjnym.

W żywieniu trzody chlewnej zapotrzebowanie na białko surowe powinno wynikać z potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu aminokwasów egzogennych. Tę zależność najprościej obrazuje nam tzw. beczka Liebiga. Poszczególne klepki budujące beczkę odpowiadają wszystkim aminokwasom. Wypełnić beczkę po brzegi można tylko wtedy, gdy wszystkie klepki mają odpowiednią długość. Jeżeli którakolwiek będzie krótsza, beczka będzie wypełniona tylko do poziomu tej najkrótszej klepki. Analogicznie jest z białkiem i aminokwasami - w drodze syntezy powstanie tylko taki poziom tkanki białkowej tucznika, na jaki pozwolą dostarczone aminokwasy, a w zasadzie ten, którego jest najmniej, czyli aminokwasu limitującego. Zazwyczaj w typowych mieszankach dla trzody chlewnej pierwszym aminokwasem limitującym jest lizyna, a kolejne to treonina, metionina i tryptofan.

Skontaktuj się z nami!

Kontakt